IN ENGLISH    PÅ SVENSKA      
Helsingin Korkotukiasunnot sulautuu Auroranlinnaan

04.09.2019

Kaikki KKOy Helsingin Korkotukiasunnot -yhtiön 1604 asuntoa siirtyvät 31.12.2019 Helsingin kaupungin täysin omistaman KOy Auroranlinnan omistukseen. Siirto tapahtuu käytännössä fuusioimalla Helsingin Korkotukiasunnot Auroranlinnaan.

Asunnoissa fuusiohetkellä asuvien vuokrasopimukset pysyvät voimassa sellaisenaan myös uuden omistajan kanssa. Auroranlinna tiedottaa Helsingin Korkotukiasuntojen asunnoissa asuville fuusiosta ja sen vaikutuksista arjen käytäntöihin syksyn aikana.

Muutos liittyy molemmat yhtiöt sataprosenttisesti omistaman Helsingin kaupungin omistajapolitiikkaan. Helsinki on kehittänyt ja samalla sekä virtaviivaistanut, tehostanut että yhdenmukaistanut vuokratalojensa omistusta, isännöintiä, ylläpitoa sekä korjaustoimintaa määrätietoisesti 2000-luvulla.

Tämän omistajapolitiikan mukaisesti kaupungin ns. ara-vuokra-asunnot on keskitetty Heka Oy:n omistukseen ja vapaarahoitteisten asuntojen omistus tai omistajatoiminnot Kiinteistö Oy Auroranlinnalle.

Kaupungin vuokratalojen omistusjärjestelyissä tärkeänä tavoitteena on ollut taata sekä asukaspalveluiden ja asumisolojen laadun tasaisuus että asumiskulujen kohtuullisuus kaikille.

Osana tätä on ollut, että Hekan omistamat alueelliset yhtiöt hoitavat isännöintiä ja asukaspalveluita nyt vain Hekan asukkaille. Auroranlinna on vastannut vastaavasti jo jonkin aikaa omien ja Helsingin Korkotukiasuntojen kohteiden isännöinnistä ja asukaspalveluista.
Takaisin uutisiin